In mijn praktijk komen veelal stellen die op een natuurlijke manier zwanger willen worden. Mannen en vrouwen met verminderde vruchtbaarheid, maar ook stellen die alleen met behulp van IUI, IVF, ICSI of cryo zwanger kunnen worden.

Bij vrouwen reguleren we de cyclus, verbeteren de eisprong en de eigroei. Belangrijk is ook het verbeteren van de doorbloeding van de baarmoederwand. Uiteraard wordt er ook gewerkt aan het verminderen van stress en het krijgen van meer energie.

Bij de man wordt er gewerkt aan de kwaliteit, hoeveelheid en beweeglijkheid van het zaad.

Als er naast de reguliere behandeling ook acupunctuur kan worden toegepast worden de kansen van vrouwen om zwanger te worden door een IVF-behandeling aanmerkelijk groter, aldus Duitse onderzoekers. De wetenschappers van het Christian Lauritzen Institute in Ulm gebruikten acupunctuurbehandelingen bij 160 vrouwen vlak voor en vlak na de herplaatsing van het bevruchte eitje. De helft van de in totaal 160 deelnemende vrouwen kreeg de extra behandeling, die het aantal zwangerschappen sterk deed vergroten. De groep die met acupunctuur werd behandeld kreeg 25 minuten voor het terugplaatsen de naalden in de maag- en de dikke-darm-meridiaan, alsook in de oormeridianen, om daarmee de bloedstroom te bevorderen en energie naar de baarmoeder te geleiden, terwijl tegelijk een rustgevend effect en een stabilisering van het endocriene systeem werd bereikt. De controle-groep kreeg alleen de terugplaatsing. In beide groepen waren de vrouwen gemiddeld 32 jaar oud en hadden daarvoor al 2 IVF-behandelingen ondergaan. Van de vrouwen zonder acupunctuur resulteerde de behandeling bij 21 vrouwen (26,3%) in een zwangerschap, bij de vrouwen die wel met acupunctuur behandeld werden werd 42,5% zwanger. Het onderzoek werdt gepubliceerd in Fertility and Sterility.

Waarom het aantal zwangerschappen toeneemt is onduidelijk, volgens onderzoeker Wolfgang E. Paulus zouden de gekozen prikpunten baarmoedercontracties die normaal optreden tijdens het implanteren van het embryo tegengaan, waardoor de kans op succes groter wordt.

Acupunctuur vergroot kans op zwangerschap bij IVF

Opmerkingen bij het onderzoek

De resultaten van het onderzoek zijn zeer bemoedigend, nu wetenschappelijk is aangetoond dat acupunctuur een flinke invloed heeft op de mogelijkheid tot zwanger worden. Het is dan ook zeer de moeite waard meer onderzoek op dit gebied te doen.

Vanuit een wetenschappelijk oogpunt zijn de vrouwen gelijk en moeten ze een zelfde behandeling hebben, wil het stempel wetenschappelijk op het onderzoek geplakt kunnen worden. Het is dus vanzelfsprekend dat men in het onderzoek heeft gekozen voor een reeks acupunctuurpunten die bij de meeste vrouwen enige invloed hebben. Naar maatstaven van de acupunctuur zullen de vrouwen die aan het onderzoek deelnemen uiteenlopende energetische patronen hebben en daarom verschillende behandelingen moeten hebben, waardoor de individuele kans op succes toeneemt. Ik pas de acupunctuur toe rond de IVF, KI, en IUI pogingen. Ook indien vrouwen ‘onbegrepen onvruchtbaar’ zijn en op een natuurlijke wijze de kans op een succesvolle zwangerschap willen vergroten, is acupunctuur een waardevolle optie. De doelstelling van de behandeling is er ten eerste op gericht de ‘potentie’, dat wil zeggen, de voorwaarden om zwanger te worden, te verhogen. In tweede instantie, als de embryo zich heeft ingenesteld, kan de acupunctuur er voor zorgen dat de eventuele afstotingskans verkleind wordt. Wel is het aan te raden zo vroeg mogelijk met de acupunctuur te starten, liefst voor het starten van de bv IVF.

De beschrijving en uitkomsten van het onderzoek staan in ”Fertility en Sterility”, vol 77, No.4, april 2002