Bij een contact met mensen en zeker bij een behandeling is het belangrijk dat de behandeling gebeurt in een omgeving waarin men zich veilig voelt.
Als therapeut heb ik dan ook mijn beroepsgeheim en zal ik er alles aandoen u met respect te behandelen.
Mocht er een keer iets zijn, dan is het altijd goed om dat met mij te bespreken en zal ik het uiterst serieus nemen. De communicatie is natuurlijk erg belangrijk, sprekende mensen zijn te helpen. Samen komen we er wel uit.

www.kab-klachten.nl

Klachtenformulier